نام :Power Grid Database System - Web Application
 
نسخه :
 
 
پيش نياز ها:
 
  • .NET Framework 2.0
  • .NET Framework 4.0
اگر پيش نياز ها قبلا نصب شده‌اند،‌ اكنون مي‌توانيد نصب برنامه را شروع كنيد.

براي دريافت فايل نصب ، روي "دریافت فایل" كليك كنيد.

دریافت فایل

دریافت ابزار گزارش ساز

 

دریافت Office Runtime 4.0

 

دریافت Dot Net 4.0

 

ترتيب مراحل نصب

مرحله سوم

مرحله دوم

مرحله اول

مرحله آخر

مرحله پنجم

مرحله چهارم

 

 

در صورت بروز اشكال ، گزارش آنرا به help@rahnamad.com ارسال نماييد.

با تشكر